State Museum of Nature of Armenia

Tigran Mets St. 34, Yerevan

5

State museum of nature of Armenia is a unique in the region with its collections and museum values. The main collection of the museum includes special items of biodiversity of Armenian flora and fauna, which have been preserved almost without changes since last geological era, are extinct or rare and included in the Red Books of Armenia and International Society of Nature Protection.

The collection reflects the peculiarities of our country's nature and the riches of the Earth's interior. The main fund includes flora, fauna, geological, paintings photos. Skeletons, skins and stuffed designs of mammals, birds, reptiles, amphibians, fishes, insects, arachnoids, shells of invertebrates, slices of trees, herbariums, samples of fossil plants and animals, minerals, oil paintings, drawings and so on.

read more

click on map to see in full size

Open Hours:

 • Tue

  10:30 - 16:30

 • Wed

  10:30 - 16:30

 • Thu

  10:30 - 16:30

 • Fri

  10:30 - 16:30

 • Sat

  10:30 - 16:00

 • Sun

  10:30 - 16:00

Plan Your Visit to Yerevan

Destination

Create new trip

{{ loadingMessage }}

Reviews

 • Sergey Lesson

  5
  - 04 March 2018 -

 • Ruben Zaqoyan

  5
  - 08 December 2017 -

 • Off Roaders Club

  5
  - 11 April 2017 -

  متحف يعج بالكثير من الحضارة الارمينية

 • Tigran Galstyan

  5
  - 12 March 2017 -

 • Arthur Ghazaryan

  5
  - 08 March 2017 -

  Շատ հմտորեն և բարեխղճորեն կազմված ցուցադրություն է: Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը թանգարանները անվճար են և կարող եք այցելել: Դպրոցահասակ երեխաների համար շատ հետաքրքիր վայր է:

 • Samvel KV

  5
  - 13 May 2016 -

  սուխարիների հավաքածու

{{ loadingMessage }}